8 ugers individuelt forløb med terapeut.

Pris: 2750,00 DKK
På det individuelle forløb er det kun dig, der er i centrum. Du har ene-samtaler én gang om ugen i 8 uger, hvor du skal måles og vejes og vi snakker om, hvordan det går og om der er noget der skal justeres. Hvis samtalerne foregår pr. tlf. skal du selv veje og måle dig, inden vi taler sammen. Hver samtale tager ca. 30 min. og der kan vælges både formiddags- eller aftensamtaler.

8 ugers gruppeforløb med terapeut.

Pris: 1995,00 DKK
I et gruppeforløb foregår samtalerne som en samlet gruppe én aften om ugen i 8 uger. Alle bliver vejet og målt efter tur og vi taler allesammen om, hvordan det går og om nogen har haft gode resultater med forskellige nye idéer eller gruppedeltagerne kan sparrer med hinanden. Der vil løbende komme nye deltagere i gruppen, så deltagerne vil være på forskellige stadier af forløbet. Gruppeforløb er altid om aftenen.